มีอยู่จริง! 5 ประเพณีเดือนรอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันหนึ่งเดียวทั่วโลก

รอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันที่แตกต่างไปจากประเทศอื่น

การถือศีลอดในชช่วงเดือนรอมฎอนจะอยู่ในช่วงเดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติของอิสลาม ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมี 29 หรือ 30 วัน/เดือน ซึ่งเดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ใน ค.ศ.610

ในช่วงเดือนรอมฎอนมุสลิมทั่วโลกจะปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศีลอด การบริจาคทาน และการละหมาดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ศรัทธาในศาสนา แต่ถึงแม้ว่าภาพรวมหลักจะมีศาสนกิจที่เหมือนกันทั่วโลก แต่จริง ๆ แล้วในแต่ละภูมิภาคก็มักจะมีขนบธรรมเนียม และข้อแตกต่างทางประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน

1. ในโมร็อกโก ผู้คนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า nafar ที่จะแต่งกายด้วยชุดประจำเมืองที่เรียกว่า gandora มีการสวมหมวก และรองเท้าแตะ พวกเขาจะเดินไปตามท้องถนนก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น พร้อมกับเป่าแตร และร้องเพลงอันไพเราะ เพื่อปลุกผู้คนในบริเวณนั้นให้มารับประทานอาหารซุโฮร์ (อาหารเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันถือศีลอด)

5 ประเพณีเดือนรอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันหนึ่งเดียวทั่วโลก

2. มุสลิมในประเทศจิบูติ จะไม่รับประทานอาหารที่ทำมาจากปลาในช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีความเชื่อกันว่าการรับประทานปลาจะทำให้รู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกติ

3. ประเทศอียิปต์ จะมีการประดับประดาโคมไฟหลากหลายสีสัน ในช่วงวันแรกของเดือนรอมฎอน โดยเชื่อกันว่าโคมไฟมีความหมายทางจิตวิญญาณ ที่แสดงให้เห็นถึงความสุขและความสามัคคี ซึ่งมุสลิมในอียิปต์สืบทอดประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยปกครองราชสงศ์ฟาติมิด ในสมัยนั้นทหารจะให้ชาวบ้านถือกรอบไม้แล้วบรรจุเทียนเอาไว้ เพื่อเป็นการส่องแสงสว่างตรงเส้นทางเดินของ คอลิฟะอฺ Al-Mu’izz li-Din Allah ที่ท่านจะเดินทางมาถึงกรุงไคโร ในวันแรกของเดือนรอมฎอน จนทำให้ปัจจุบันจึงเกิดเป็นประเพณีประดับดวงไฟสวย ๆ ไปทั่วทั้งอียิปต์ในเดือนรอมฎอน

4. ประเทศแคเมอรูน สำหรับประเทศนี้จะมีธรรมเนียมการแลกของขวัญของคู่สามี – ภรรยา หรือคู่หมั้นในเดือนรอมฎอน โดยมีความเชื่อกันว่าประเพณีนี้จะทำให้คู่รักมีความสนิทสนมและใกล้ชิดกัน เพื่อเป็นการชักชวนกันให้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างพร้อมเพรียง

5. แอฟริกาใต้ สำหรับที่นี่จะมีการแต่งตั้งกลุ่มคนเพื่อการดูจันทร์เสี้ยวกำหนดในเดือนเชาว๊าล หรือกำหนดการมาถึงของวันอีดิ้ลฟิตริ และแม้ว่าเดือนรอมฎอนทั่วโลกจะสิ้นสุดลงเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวใหม่ แต่ชุมชนมุสลิมในแอฟริกาใต้จะมารวมตัวกันที่เมืองเคปทาวน์ เพื่อรอคอยให้ Maan Kykers ประกาศการเห็นจันทร์เสี้ยวด้วยตาเปล่า สำหรับตำแหน่งผู้ดูดวงจันทร์ จะได้รับการแต่งตั้งโดยสภากฎหมายแห่งมุสลิมในแอฟริกาใต้ ทั้งยังได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการในการประกาศการเห็นดวงจันทร์อีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็น 5 ธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนจาก 5 ประเทศ ที่มีความแตกต่างไปจากชุมชนมุสลิมประเทศอื่น ๆ แม้จะมีความแตกต่างไปบ้าง แต่มันก็สร้างกำลังใจ และช่วยให้มุสลิมสามารถดำเนินศาสนากิจได้ไปจนครบเดือน

 ข้อมูลจาก : มุสลิมไทยโพสต์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *