เมาลิดนบี วันสำคัญของชาวมุสลิม

ทุก ๆ ศาสนาล้วนมีวันสำคัญทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่นเดียวกันกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็จะมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า ‘เมาลิดนบี’ เกิดขึ้น

ซึ่งคำว่า ‘เมาลิด’ หากแปลตรงตัวก็จะมีความหมายถึงเวลา หรือสถานที่นั้นย่อมอยู่ในส่วนขยายภายในประโยค ฉะนั้น คำว่า “เมาลิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือเมืองมักกะฮฺ” ในประโยคนี้ก็จะต้องหมายถึงสถานที่เกิดของท่านนบีอย่างแน่นอน แต่หากกล่าวว่า “เมาลิดของท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นคือวันจันทร์ เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง” คำว่าเมาลิด ในที่นี้จะต้องแปลว่าวันเกิดของท่านนบีนั่นเองค่ะ  

เมาลิดนบี วันสำคัญของชาวมุสลิม

ฉะนั้น วันเมาลิดนบี จึงหมายถึง วันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) (ศาสดาของศาสนาอิสลาม) จะตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบีอุลอาวัล ซึ่งเป็นเดือนที่ ๓ ตามปีปฏิทินอิสลามฮิจเราะห์ศักราชที่ ๑๔๓๑ ซึ่งมุสลิมทั่วโลกจะมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ,ล.) ทั้งยังมีการนำชีวประวัติของท่านศาสดาตั้งแต่วันประสูติจนถึงวันวากาฟ (ถึงแก่กรรม) มานำเสนอหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำบทกวี (บัรซัญญี ) ที่กล่าวถึงชีวประวัติของท่านมาอ่าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตแก่มุสลิม การยกย่องวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ทำได้โดยดำเนินการปฏิบัติในวันเกิดของท่าน คือ การถือศีลอดในวันจันทร์ การกล่าวซอลาวาตนบีเป็นส่วนหนึ่งของการให้เกียรติยกย่อง ฯลฯ

นอกจากนี้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังได้ให้แบบอย่างการให้เกียรติยกย่องท่านนบีมูฮัมหมัดไว้ในหลายรูปแบบด้วยกัน คือ

1. การดำเนินตามการปฏิบัติในวันเกิดของท่าน คือ การถือศีลอดในวันจันทร์

2. การแสดงความรักต่อท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล.)

3. การกล่าวซอลาวาตนบีต่อท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล.) ส่วนหนึ่งจากการให้เกียรติยกย่องและมีความรักต่อท่านนบีคือการกล่าวซอลาวาตต่อท่านนบี

4. การปฏิบัติตามคำสั่งสอน และละเว้นต่อการปฏิบัติที่สั่งห้าม

5. การนำแนวทางการปฏิบัติของท่านศาสดามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

เมาลิดนบี วันสำคัญของชาวมุสลิม

สรุปแล้ว งานเมาลิดนบีจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนบีและให้ความสำคัญในการเกิดมาของท่าน ทั้งยังมีการรวมตัวกันเพื่อฟังการอ่านสิ่งที่ง่าย ๆ จากอัลกุรอาน ฟังเรื่องเล่าชีวประวัติแบบฉบับอันงดงาม บุคลิกภาพอันมีเกียรติของท่านนบี และมีการเลี้ยงรับอาหารคนจน รวมไปถึงบรรดามุสลิม

ข้อมูลเพิ่มเติม : กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *