ความรู้ใหม่ คนมุสลิมลงทุนในกิจการ การพนัน และ หมู ไม่ได้

การเลือกปฏิบัติทางการเงินกับชาวมุสลิมในสหราชอาณาจักรหรือไม่?

ชาวมุสลิมมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรประมาณ 30 ล้านปอนด์ทุกปี แต่มีจำนวนมากที่เลือกไม่ใช้แผนบำนาญของรัฐบาลเนื่องจากพวกเขาคิดว่าได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอิสลาม

นายอิบราฮิม ข่าน และ โมห์ซิน ปาเตล ผู้ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ชาวมุสลิมในสหราชอาณาจักร สำหรับการลงทุนการเงินและการเดินทางของผู้ประกอบการโดยทั้งสองคนต้องการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตของชาวมุสลิมให้ดีขึ้น

TRT World ช่องข่าวของประเทศตุรกี ได้มีโอกาสพูดคุยกับอิบราฮิม ข่านในหลายประเด็นตั้งแต่การเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมในที่ทำงานไปจนถึงการยกเว้นบัญชีธนาคารและการไม่มีผลิตภัณฑ์บำนาญของอิสลาม

“เป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งที่ชาวมุสลิมในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหนึ่งในสามของมุสลิม 600 คนที่เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นของเราไม่มีเงินบำนาญ และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินบำนาญเข้าหลักฮาลาล (การกระทำที่ศาสนาได้อนุมัติ)”  อิบราฮิมกล่าวอธิบายถึงการเลือกปฏิบัติทางการเงินต่อชาวมุสลิม ต่อชุมชนขาดหายไปเมื่อไม่มีกองทุน สถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม

ผู้ตอบแบบสอบถามอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าพวกเขาไม่มีเงินบำนาญและในจำนวนนั้น 80 เปอร์เซ็นต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก ชะรีอะห์ (ระบบการการเงินที่อยู่ภายใต้กรอบหลักศาสนาอิสลาม)

กองทุนบำเหน็จบำนาญอิสลามทำงานในลักษณะเดียวกันกับกองทุนทั่วไปยกเว้นว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญของอิสลามใช้เงินในการลงทุนที่สอดคล้องกับชาริอะห์เท่านั้น กล่าวคืออยู่ภายใต้กรอบของหลักศาสนาอิสลามซึ่งรวมถึงการยกเว้นการลงทุนในแบรนด์แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ภาพอนาจาร การพนัน เช่น Baccarat, Slot, Roulette ฯลฯ อุปกรณ์ทางทหารหรืออาวุธ และการลงทุนที่เป็นไปตาม Shariah (ชาริอะห์) นั้นจะต้องไม่มี Riba (ดอกเบี้ย) และ Gharar (การเก็งกำไร)

ร้อยละ 40 ของพนังงานกล่าวว่านายจ้างของพวกเขาไม่ได้ให้ตัวเลือกฮาลาล บริษัทขนาดใหญ่มากไม่มีเงินบำนาญฮาลาล ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันของปี 2010 และไม่มีคำแนะนำในระดับรัฐบาลและไม่มีการตระหนักถึงปัญหาทั้งหมดนี้อย่างแท้จริง

ตอนนี้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนในสหราชอาณาจักรมีเงินบำนาญ แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายฉบับนี้ชาวมุสลิมก็เลือกไม่รับเงินบำนาญเมื่อพวกเขามีโอกาสมีแค่เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นของเงินบำนาญเหล่านี้ที่เข้าตามหลักศาสนาอิสลาม อิบราฮิม ข่าน ยังกล่าวอีกว่า การสำรวจทางทะเบียนประชากรของสภามุสลิมแห่งสหราชอาณาจักรในปี 2554 ยังมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุชาวมุสลิมเป็นสองเท่า จากการคาดการณ์ข้อมูลปี 2554 สำหรับกลุ่มอายุ 55-74 ปีคาดว่าจะมีชาวมุสลิม 190,000 คนในกลุ่มอายุ 65-84 ปีภายในปี 2564

 ในขณะที่ชุมชนมุสลิมในสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปยังอายุน้อยมาก แต่ประชากรก็ค่อยๆ มีอายุมากขึ้น และกำลังเข้าสู่วัยเกษียณมากขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกองทุนบำนาญจึงมีความสำคัญเช่นนี้เมื่อเผชิญกับความต้องการในชีวิตครอบครัวร่วมสมัยเมื่อเทียบกับค่านิยมดั้งเดิมของการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ เงินบำนาญเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษามาตรฐานการครองชีพในวัยเกษียณและสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้อยู่ในอุปการะในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวมุสลิมจากความยากจน

ที่มา : trtworld.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *