7 เหตุผลทำไมมุสลิมต้องอ่านอัลกุรอาน ?

ในศาสนาอิสลามมีคัมภีร์ที่เรียกว่า ‘อัลกุรอาน’ (สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ โก้หร่าน หรือ โกหร่าน) มีความหมายว่าการอ่าน โดยอัลกุรอาน คือ คำพูดของอัลลอฮ์ที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับนบีมูฮำหมัด ซึ่ง 7 เหตุผลที่มุสลิมทุกคนต้องอ่านอัลกุรอาน มีดังนี้

1. อัลกุรอานเลียนแบบไม่ได้

อัลลอฮ (ซ.บ.) ท้าให้เราหาข้อหักล้างกุรอาน ซึ่งนบีกล่าวว่า มนุษย์ไม่สามารถเขียนหนังสือเช่นนี้ได้ แม้ว่าจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกนี้ หรือจะใช้วิญญาณต่าง ๆ มาช่วยก็ตาม ซึ่งอัลกุรอานถูกเขียนไว้กว้าพันสี่ร้อยปีมาแล้ว และยังไม่มีใครหาข้อหักล้างความรู้ต่าง ๆ ได้เลย แม้จะมีหนังสือเป็นพันล้านเล่มแต่ก็ไม่มีเล่มไหนที่เหมือนกับอัลกุรอาน

2. อัลกุรอานไม่ถูกดัดแปลง

เป็นหนังสือศาสนาเพียงเล่มเดียวที่มีมาอย่างยาวนานและยังคงบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรักษาไว้ ไม่มีการแต่งเติม สอดแทรก และไม่ถูกลบออกเลบนับตั้งแต่ได้มีโองการลงมายังนบี (ซ.ล.)

www.islamhouse.muslimthaipost.com

3. อัลกุรอานไม่มีต่อจากนี้

กุรอานเป็นการเผยโองการต่าง ๆ ของพระเจ้าครั้งสุดท้าย หรือเรียกว่าเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่พระเจ้าประทานให้ จะไม่มีคัมภีร์จากพระเจ้าลงมาอีกหลังจากนี้

4. อัล-กุรอาน โต้แย้งไม่ได้

กุรอานทนทานต่อการทดสอบและพิสูจน์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีใครสามารถโต้แย้งความจริงของหนังสือเล่มนี้ได้ กุรอานกล่าวถึงอนาคตก็เป็นจริง กล่าวถึงอดีตแล้ววมีการพิสูจน์ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง กล่าวถึงปรากฏต่าง ๆ ด้านฟิสิกส์ซึ่งไม่มีใครรู้ในเวลานั้น แต่ต่อมาเมื่อถูกค้นพบก็ทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอด โดยหนังสือเล่มอื่นจะถูกแก้ไขตามความรู้สมัยใหม่ แต่กุรอานเท่านั้นที่ไม่เคยขัดแย้งกับความรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นจริง

5. อัล-กุรอาน เป็นแนวทางของชีวิตและหลังความตาย

เป็นหนังสือนำทางชีวิตที่ดีที่สุด ซึ่งไม่มีหนังสือเล่มไหนจะกล่าวครอบคลุเกี่ยวเนื่องรอบด้านของชีวิตมนุษย์ได้ดีเท่านี้ ที่สำคัญกุรอานยังชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการรักษาความสุขตลอดกาลในชีวิตหลังความตาย และเป็นแนวทางในการไปสวรรค์อีกด้วย

www.islammore.com

6. อัล-กุรอาน เป็นของขวัญพระเจ้า

พระเจ้าไม่เคยทิ้งคุณให้อยู่ลำพัง เพราะคุณถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเหตุผล พระเจ้าบอกคุณว่าสร้างคุณมาทำไม ต้องการอะไรจากคุณ และเตรียมอะไรไว้ให้คุณ หากให้เปรียบเทียบ หากคุณสั่งงานเครื่องจักรตรงกันข้ามกับความสามารถของมัน คุณก็จะทำเครื่องนั้นพัง ในทำนองเดียวกันตัวคุณเองมีวิธีการดำเนินชีวิตซึ่งสร้างมาจากพระเจ้าหรือยัง ? กุรอานมาจากผู้สร้างคุณ ฉะนั้น จึงมั่นใจได้ว่าเป็นของขวัญสำหรับคุณเพื่อให้คุณก้าวเดินไปอย่างสำเร็จ ลดความผิดพลาดให้น้อยลง ทำให้คุณมีความสุข และนำมาซึ่งความสัติสุข

7. อัล-กุรอาน เป็นบัตรเรียกให้สื่อสารกับพระเจ้า

มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในสังคม เราจะสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญา มีความฉลาด กุรอานบอกเราว่าจะสื่อสารอย่างไรกับต้นกำเนิดของปัญญา ต้นกำเนิดของชีวิตทั้งมวล นั่นก็คือ พระเจ้าองค์เดียว และกุรอานจะบอกเราว่าพระเจ้าคือใคร เราควรเรียกด้วยชื่ออะไร และจะสื่อสารอย่างไร

ทั้ง 7 สิ่งนี้ถือเป็นเหตุผลที่เพียงพอว่าทำไม ‘มุสลิม’ จึงจำเป็นต้องอ่านอัลกุรอาน

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : มุสลิมไทยโพสต์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *