ฮัจญ์ คืออะไร ทำไมมุสลิมต้องไปฮัจญ์ ?

พิธีฮัจญ์ ศาสนกิจสำคัญของอิสลามทั่วโลก      การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ บูวะฮายี ตามภาษามลายูของชาวปัตตานี คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจที่นครมักกะห์ อันเป็นเมืองที่ท่านศาสนามุฮัมมัด ได้เริ่มประกาศศาสนาอิสลาม ในเดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน 12 ตามปฏิทินฮิจเราะห์) ตามวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางศาสนาอิสลามได้กำหนอาไว้ ซึ่งศาสนากิจในข้อนี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคน ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ควรจะต้องเดินทางไปสักครั้งในชีวิต                ซึ่งผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาอิสลามจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักห้าประการของศาสนา ซึ่งหลักห้าประการจะประกอบไปด้วย ปฏิญาณ, นมัสการ, ศีล, ทาน และบำเพ็ญพิธีฮัจญ์ ย่อมได้ชื่อว่ามุสลิม ที่หมายถึงผู้สยบต้นหรือผู้ที่นอบน้อมตน โดยปัจจัยหลักของการประกอบพิธีฮัจญ์นั้น คือการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างมุสลิมทั่วโลก ที่แต่ละคนมักมีเชื้อชาติ ถิ่นฐาน และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ได้มารวมตัวกัน และได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติศาสนากิจที่มีเป้าหมายเดียวกับ นั่นก็คือ อัลลอฮ์ ซึ่งในช่วงฉัจญ์ ชามมุสลิมทั่วโลกจะเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบีย ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการทำอิหรอม คือ การตั้งใจว่าจะทำพิธีฮัจญ์ ก่อนการเข้าไปยังแผ่นดินหะรอมซึ่งเป็นแผ่นดินต้องห้าม                โดยจะต้องจะต้องปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เช่น การไม่สมสู่ ไม่ล่าสัตว์ในแผ่นดินหะรอม… Continue reading ฮัจญ์ คืออะไร ทำไมมุสลิมต้องไปฮัจญ์ ?

คำถามยอดฮิตทำไมมุสลิมต้องเข้าการเข้าสุหนัต ?

ทำไมมุสลิมชายต้องเข้าพิธีสุหนัต ‘การเข้าสุหนัต’ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มุสลิมชายทุกคนจะต้องเข้าร่วม ซึ่งในวารสารสมาคมแพทย์มุสลิม ได้รายงานกิจกรรมในปี 2554-2556 โดยให้ข้อมูลเอาไว้ว่า การเข้าสุหนัตของเด็กชายไทยมุสลิม มีชื่อเรียกเป็นภาษาถิ่นมลายูว่า ‘มาโซะยาวี’ ซึ่งหมายถึงการตัดหรือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยเพศเพื่อการเป็นมุสลิม ซึ่งประเพณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับมุสลิมชาย เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด และการขลิบนั้นมีรากฐานทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในยุคอียิปต์โบราณ โดยวิธีการขลิบในสมัยก่อนจะถูกเรียกว่า ‘Abraham’s method’ ทำโดยการใช้ไม้หนีบคีบที่บริเวณหนังหุ้มปลายให้ยืดออกมาพอประมาร จากนั้นจึงใช้ของมีคมในสมัยนั้นตัดผ่านผิวหนังหุ้มอย่างรวดเร็ว และปล่อยให้เลือดหยุดไหลเอง มีความหมายว่า คิตาน ที่เป็นภาษาอาหรับมีรากศัพท์มาจากคำว่า Khatana หรือ Cut ตามภาษาอังกฤษ ท่านนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวไว้ว่า ห้าอย่างที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นั่นคือการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย,การโกนขนในร่มผ้า,การตัดเล็บ,การถอนขนรักแร้และการขลิบหนวด” ซึ่งจากหะดีษนี้ถือว่าการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเป็นแบบฉบับอันดีงามของนบีที่ได้รับการยืนยัน ในขณะที่อิมามซาฟีอีและอิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัลถือว่าเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งการขลิบหนังปลายอวัยเพศชายท่านนบีแนะนำว่าให้ทำการขลิบตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้น มะวาร์ดีจึงแนะนำว่าควรจะทำเมื่อเด็กเกิดได้ครบ 7 วัน แต่ก็อนุญาตให้เลื่อนออกไป 40 วัน จนถึงอายุ 7 ขวบได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของทารกและเด็กในขณะนั้น จำเป็นต้องทำทุกคนหรือไม่ ? สำหรับคำตอบของเรื่องนี้ก็คือ ‘ไม่จำเป็น’ เพราะมีข้อห้ามทางการแพทย์บางประการ ระบุเอาไว้ว่าหากเด็กผู้ชายที่เป็นโรคเลือดหยุดยาก, เด็กที่รูเปิดของท่อปัสสาวะผิดที่ หรือมีรูเปิดอยู่ด้านบน ก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้ก่อนทำ… Continue reading คำถามยอดฮิตทำไมมุสลิมต้องเข้าการเข้าสุหนัต ?

เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ต้องทำอย่างไร ?

‘ศาสนา’ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคน และทุกศาสนาก็ยังมีหลักคำสอนที่ชี้นำให้เราสร้างความดี ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาพร้อมกับศาสนาที่นับถือตามบรรพบุรุษ แต่เมื่อหลาย ๆ คนได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตและได้ลองศึกษารายละเอียดของศาสนาอื่น ๆ ก็อาจะทำให้เกิดความเลื่อมใสจนอยากจะเปลี่ยนไปนับถืออีกศาสนาหนึ่ง โดยศาสนาอิสลามก็ถือเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีหลักคำสอนและข้อปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสศรัทธา จนทำให้ใครหลายคนที่ได้เข้ามาศึกษาความเป็นมอย่างถ่องแท้มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนศาสนา ซึ่งการเข้ารับอิสลามคือการขจัดบาปเก่าที่ติดตัวมา มุสลิมใหม่เปรียบเสมือนผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับเด็กแรกคลอด มุสลิมควรพยายามสุดความสามารถเพื่อรักษาตนเองให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการทำความดี และวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนศาสนามาฝากทุกคนกัน 1. ศึกษาและสำรวจให้แน่ใจว่าการเป็นมุสลิมคืออะไร ซึ่งข้อปฏิบัติแรกของการเป็นมุสลิม คือมีความเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว เป็นผู้สร้างและทรงอำนาจสูงสุด เป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การกราบไหว้ และอถทิศตนกระทำความดีเพื่อพระองค์ โดยไม่มีสิ่งอื่นใดมาเทียบได้ อีกทั้ง อิสลามยังเป็นศาสนาที่ดำเนินตามกฎหมายแห่งธรรมชาติ และใกล้ชิดวิถีชีวิตของผู้สร้างมากที่สุด 2. อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งคัมภีร์นี้เป็นแหล่งรวมคำสอนของหลักศาสนาอิสลาม เชื่อกันว่า พระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เคยถูกบิดเบือน อีกทั้ง ยังสนับสนุนพระคัมภีร์ของชาวคริสต์และชาวยิวที่มีมาก่อนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการอ่านอัลกุรอานจะทำให้สามารถเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของศาสนาได้ 3. เข้ารับคำแนะนำจากอิหม่าม เกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อศาสนาอิสลาม 4. ปฏิญาณตน หากมีความมั่นใจว่าพร้อมจะอุทิศตนเพื่อศาสนาอิสลามแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือการกล่าวชะฮาดะฮฺ ซึ่งเป็นคำปฏิญาณตนสั้น ๆ เพื่อประกาศการเดินตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺด้วยวาจา หลังจากกาปฏิญาณตนก็จะกลายเป็นมุสลิมเต็มตัว 5. การเป็นสมาชิกในแวดวงมุสลิมอย่างเป็นทางการ คือการชวนพี่น้องมุสลิมมาเป็นพยานในการปฏิญาณตน แต่จริง ๆ แล้วการกล่าวชะฮาดะฮฺ สามารถทำได้โดยลำพัง ด้วยความเข้าใจ… Continue reading เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ต้องทำอย่างไร ?