มีอยู่จริง! 5 ประเพณีเดือนรอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันหนึ่งเดียวทั่วโลก

รอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันที่แตกต่างไปจากประเทศอื่น การถือศีลอดในชช่วงเดือนรอมฎอนจะอยู่ในช่วงเดือนที่ 9 ตามปฏิทินจันทรคติของอิสลาม ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมี 29 หรือ 30 วัน/เดือน ซึ่งเดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ใน ค.ศ.610 ในช่วงเดือนรอมฎอนมุสลิมทั่วโลกจะปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศีลอด การบริจาคทาน และการละหมาดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ศรัทธาในศาสนา แต่ถึงแม้ว่าภาพรวมหลักจะมีศาสนกิจที่เหมือนกันทั่วโลก แต่จริง ๆ แล้วในแต่ละภูมิภาคก็มักจะมีขนบธรรมเนียม และข้อแตกต่างทางประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน 1. ในโมร็อกโก ผู้คนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า nafar ที่จะแต่งกายด้วยชุดประจำเมืองที่เรียกว่า gandora มีการสวมหมวก และรองเท้าแตะ พวกเขาจะเดินไปตามท้องถนนก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น พร้อมกับเป่าแตร และร้องเพลงอันไพเราะ เพื่อปลุกผู้คนในบริเวณนั้นให้มารับประทานอาหารซุโฮร์ (อาหารเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันถือศีลอด) 2. มุสลิมในประเทศจิบูติ จะไม่รับประทานอาหารที่ทำมาจากปลาในช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีความเชื่อกันว่าการรับประทานปลาจะทำให้รู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกติ 3. ประเทศอียิปต์ จะมีการประดับประดาโคมไฟหลากหลายสีสัน ในช่วงวันแรกของเดือนรอมฎอน โดยเชื่อกันว่าโคมไฟมีความหมายทางจิตวิญญาณ ที่แสดงให้เห็นถึงความสุขและความสามัคคี ซึ่งมุสลิมในอียิปต์สืบทอดประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยปกครองราชสงศ์ฟาติมิด ในสมัยนั้นทหารจะให้ชาวบ้านถือกรอบไม้แล้วบรรจุเทียนเอาไว้ เพื่อเป็นการส่องแสงสว่างตรงเส้นทางเดินของ คอลิฟะอฺ Al-Mu’izz li-Din Allah ที่ท่านจะเดินทางมาถึงกรุงไคโร ในวันแรกของเดือนรอมฎอน จนทำให้ปัจจุบันจึงเกิดเป็นประเพณีประดับดวงไฟสวย ๆ… Continue reading มีอยู่จริง! 5 ประเพณีเดือนรอมฎอนของมุสลิมแอฟริกันหนึ่งเดียวทั่วโลก

ข้าวซาโฮรช่วงถือศีลอดคืออะไร กินยังไงให้อิ่มนาน ?

คำแนะนำสำหรับผู้ถือศีลอดช่วงรอมฎอน สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงที่มุสลิมทั่วโลกอยู่ในช่วงรอมฎอนหรือที่คนไทยรู้จักกันว่า ‘การถือศีลอด’ โดยการถือศีลอดนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายของศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก นั่นคือการงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ การร่วมประเวณีของคู่สามี – ภรรยา ตลอดจนงดการกระทำที่ขัดกับคุณธรรม ในช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป และเนื่องจากผู้ที่ถือศีลอดจะต้องงดการรับประทานอาหารในช่วงเวลากลางวัน จึงทำให้สามารถรรับประทานอาหารได้เพียงแค่ 2 เวลาต่อวัน นั่นคือ ช่วงก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกดิน หรือที่ชาวมุสลิมเรียกกันว่า ซาโฮรและอิฟฏอร ข้าวซาโฮรคืออะไร ? ข้าวซาโฮรคือการรับประทานอาหารในช่วงก่อนแสงอาทิตย์จะขึ้นในวันที่ถือศีลอด อาหารซาโฮรจึงถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถรรับประทานหรือดื่มอะไรได้อีกต่อไป ดังนั้นผู้ที่ถือศีลอดจึงจำเป็นต้องรับประทาน และดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันนั้น ๆ โดยการรับประทาน – ดื่มน้ำในมื้อนี้ จะต้องปฏิบัติตามดังนี้ 1. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป 2. ในหมวดหมู่ของข้าวควรรับประทานประเภทไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง, ข้าวซ้อมมือ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ เนื่องจากแป้งประเภทนี้มีใยอาหารสูง ซึ่งจะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลในกระแสเลือด ช่วยให้อิ่มท้องนาน และควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 3. รับประทานโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่, เนื้อ, สัตว์ไขมันต่ำ… Continue reading ข้าวซาโฮรช่วงถือศีลอดคืออะไร กินยังไงให้อิ่มนาน ?

เมาลิดนบี วันสำคัญของชาวมุสลิม

ทุก ๆ ศาสนาล้วนมีวันสำคัญทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญใดเหตุการณ์หนึ่ง เช่นเดียวกันกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็จะมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า ‘เมาลิดนบี’ เกิดขึ้น ซึ่งคำว่า ‘เมาลิด’ หากแปลตรงตัวก็จะมีความหมายถึงเวลา หรือสถานที่นั้นย่อมอยู่ในส่วนขยายภายในประโยค ฉะนั้น คำว่า “เมาลิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือเมืองมักกะฮฺ” ในประโยคนี้ก็จะต้องหมายถึงสถานที่เกิดของท่านนบีอย่างแน่นอน แต่หากกล่าวว่า “เมาลิดของท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นคือวันจันทร์ เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง” คำว่าเมาลิด ในที่นี้จะต้องแปลว่าวันเกิดของท่านนบีนั่นเองค่ะ   ฉะนั้น วันเมาลิดนบี จึงหมายถึง วันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) (ศาสดาของศาสนาอิสลาม) จะตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนรอบีอุลอาวัล ซึ่งเป็นเดือนที่ ๓ ตามปีปฏิทินอิสลามฮิจเราะห์ศักราชที่ ๑๔๓๑ ซึ่งมุสลิมทั่วโลกจะมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ,ล.) ทั้งยังมีการนำชีวประวัติของท่านศาสดาตั้งแต่วันประสูติจนถึงวันวากาฟ (ถึงแก่กรรม) มานำเสนอหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำบทกวี (บัรซัญญี ) ที่กล่าวถึงชีวประวัติของท่านมาอ่าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตแก่มุสลิม… Continue reading เมาลิดนบี วันสำคัญของชาวมุสลิม