หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม
 
 
 
" นรก " ในคัมภีร์ของศาสนาอิสลาม
 นรกในคัมภีร์ของศาสนาอิสลามหลักศรัทธาของมุสลิม ในเรื่องการตอบแทนความดีและความเชื่อของพระผู้ทรงสร้าง ในวันแห่งการตัดสินบทความเรื่องนรกนี้นำมาจากหนังสือ "หนทางแห่งการรอดพ้นจากไฟนรก"

         หลายท่านคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า สวรรค์นั้นอยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แต่นั้นไม่ใช่ความเชื่อของมุสลิม เพราะมุสลิมได้รับการบอกกล่าวจากอัลลอฮฺ ผ่านทางท่านนบี มาสอนมาบอกแล้วว่า นรกกับสวรรค์นั้นมีอยู่จริง มีทั้งรายละเอียดลักษณะของนรกสวรรค์ และการตอบแทนทั้งความดีและความเชื่อ
         การศึกษาเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในหลักศรัทธาของมุสลิม ในเรื่องการตอบแทนความดีและความเชื่อของพระผู้ทรงสร้าง ในวันแห่งการตัดสิน
บทความเรื่องนรกนี้นำมาจากหนังสือ "หนทางแห่งการรอดพ้นจากไฟนรก" เขียนโดย อัลดุลกอเดรฺ บิน อะหฺมัด อัลไซน์ แปลโดย อิสมาแอล เซะวิเศษ ขอให้อัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ท่านเหล่านี้ด้วย

นรก
ลักษณะของนรก
คำนิยาม

         นรกเป็นสถานที่สำหรับการลงโทษ ที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้แก่ผู้ปฏิเสธและผู้ทำความผิด ผู้ที่เข้านรกจะถูกครอบงำด้วยความอับอาย และขายหน้าเป็นอย่างยิ่ง และพวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือแต่ประการใดเลย อัลลอฮฺทรงตรัสว่า
“พวกเขามิได้รู้ดอกหรือว่า แท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกญะฮันนัมโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือความอัปยศอันใหญ่หลวง” (9 : 63)

รายชื่อนรก
1. อัน นารฺ (2 : 39) ไฟ(นรก)
2. อัล ญะฮีม (79 : 36) เปลวไฟ(ไฟนรก)
3. บิ ซัลมะซีรฺ (2 : 126) จุดหมายปลายทางแห่งความเลว(ที่พักแห่งความหายนะ)
4. บิ ซัลมิฮาด (2 : 206) เตียงนอนอันชั่วช้า
5. อัส ซะอีรฺ (42 : 7) สถานทีที่เลวร้ายที่พวกเขาถูกพาไป
6. บิ ซัลวัดดุเมารุด สถานที่ที่นำมาของความหายนะ
7. ซู อุดดารฺ (11 : 25) บ้านที่ร้ายกาจ
8. ดารุลบาวารฺ (14 : 28) บ้านแห่งความหายนะ
9. บิ ซัลกอรอรฺ (14 : 29) สถานที่พักที่เลวร้ายที่จำต้องอยู่
10. ญะฮันนัม (78 : 21-26) นรก
11. อัส สะมูม (15 : 27) ลมที่เผาจนไหม้เกรียม
12. ลาฎ (70 : 15) เปลวเพลิง
13. ซะกอรฺ (74 : 26-30) ไฟนรก
14. อัล ฮาวียะฮฺ (101 : 8-11) หลุมที่ไม่มีก้นหลุม
15. อัล หุฏอมะฮฺ (104 : 4-9) ไฟที่แตกกระจายเป็นเปลวเพลิง

นรกได้ถูกเตรียมไว้แล้ว
นักวิชาการมุสลิมมีความเห็นว่า ความจริงนรกและสวรรค์มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ และจะไม่มีวันสาปสูญ อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้ตรัสไว้ว่า
"และพวกท่านจงกลัวไฟนรกที่ได้เตรียมไว้แล้วแก่เหล่าผู้ปฏิเสธ" (3 : 131)

นรกมี 7 ประตู
         นรกเป็นที่พำนักของผู้ทำบาปหลายประเภท แต่ละจำพวกของผู้ทำบาปจะมีประตูไปสู่นรก ผู้ที่ตามอิบลีส(ชัยตอน) มีประตูของพวกเขาเองที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้ว อัลลอฮฺทรงตรัสว่า
"และแท้จริงนรกญะฮันนัม แน่นอนคือสัญญาของพวกเขาทั้งหมด มันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนที่ถูกจัดไว้แล้ว" (15 : 43-44)

         บรรดาผู้ไม่ศรัทธาจะถูกขับลงนรกเป็นกลุ่ม และเมื่อพวกเขาถึงนรกประตูนรกจะเปิดออก อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า
"และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็นกลุ่ม ๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมัน ประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออก ยามเฝ้าประตูของมันจะกล่าวแก่พวกเขาว่า บรรดาร่อซูลจากพวกท่านมิได้มายังพวกท่านเพื่อสาธยายสัญญาณต่าง ๆแห่งพระเจ้าของพวกท่านแก่พวกท่าน และกล่าวเตือนพวกท่านถึงการพบในวันนี้ของพวกท่านดอกหรือ ? พวกเขากล่าวว่ามีครับ แต่ว่าพระประกาศิตแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา" (39 : 71-72)

นรกครอบอยู่บนเขา
ประตูนรกจะปิด และไฟนรกจะครอบอยู่บนผู้ไม่ศรัทธาซึ่งจะถูกล้อมรอบด้วยไฟ
"ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา พวกเขาคือพวกฝ่ายซ้าย บนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างมิดชิด" (90 : 19-20)

         อัลลอฮฺทรงจุดไฟด้วยพระองค์เอง ไฟนี้จะลุกลามจนถึงหัวใจ และจิตใจของพวกเขา ไฟนี้จะอยุ่ใกล้ชิดกับเขาในทุกๆด้าน และปิดกั้นเขาเอาไว้ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือเขาได้ และไม่มีผู้วิงวอนให้กับเขาได้ ภายในนั้นเขาถูกล่ามอยู่กับเสา เช่นเดียวกับสัตว์ที่ถูกล่าม โดยไม่มีการให้เกียรติแต่ประการใด
"มิใช่เช่นนั้น แน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก (อัลฮุเฏามะฮฺ) และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่า ไฟนรก (อัลฮุเฏาะมะฮฺ) นั้นคืออะไร? คือไฟของอัลลอฮฺที่ถูกจุดให้ลุกโชน ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด" (104 : 4-9)
ความสามารถและความยิ่งใหญ่ของนรก
1. คนที่นรกมีจำนวนมากไม่สามารถนับได้
2. ชาวนรกแต่ละคนจะมีร่างกายใหญ่โต ฟันกรามของเขาใหญ่เท่ากับภูเขาอุฮุด และความกว้างระหว่างไหล่ทั้งสองของเขา เท่ากับระยะทางของการขับขี่อย่างเร็วเป็นเวลาสามวัน(บุคอรี) แต่กระนั้นก็ตามนรกก็ยังสามารถจัดหาที่อยู่ให้กับผู้ที่มีร่างกายใหญ่โตเช่นนี้ได้
3. เชื้อเพลิงของนรก คือ มนุษย์และหิน
4. อัลลอฮฺทรงบอกในอัลกุรอ่านว่า วันซื่งเราจะกล่าวแก่นรกญะฮันนัมว่า เจ้าเต็มแล้วหรือ? และมันจะกล่าวว่า ยังมีเพิ่มอีกไหม? (50 : 30)
5. อบู ฮุรอยเราะฮฺเล่าว่า พวกเราอยู่ร่วมกับท่านรอซุล เราได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัว ดังนั้นท่านรอซุลจึงกล่าวว่า ท่านทราบไหมว่านี่(เป็นเสียง)อะไร พวกเราพูดว่า อัลลอฮฺและรอซุลของพระองค์ทรงทราบดีและทราบดีที่สุด ดังนั้นท่านก็พูดว่า นั่นเป็นเสียงของหินที่ถูกโยนลงไปในนรกตั้งแต่ 70 ปีที่แล้ว และยังคงลื่นไหลลงและลงถึงก้นหลุมเดี๋ยวนี้(มุสลิม) หะดีษเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตของนรก
6. อบู ฮุรอยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านรอซุล กล่าวว่า นรกจะถูกนำออกมาในวันนั้น(วันพิพากษา) พร้อมด้วย 70 บังเหียน และทุกๆบังเหียนจะถูกควบคุมโดยมลาอิกะฮฺ 70 ท่าน (มุสลิม)
7. สิ่งถูกสร้างที่ใหญ่โต เช่นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะถูกให้มารวมกันในนรก
8. ส่วนที่แตกต่างกันจะกินกันและกัน
9. เป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาวในโลกนี้

ประเภทของการถูกลงโทษ
         โทษแต่ละประเภทได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตามบาปของแต่ละคนที่ได้ทำเอาไว้ ผู้ทำบาปมากกว่าจะถูกให้ลงไปในนรกชั้นต่ำกว่า
ท่านรอซุล กล่าวว่า จะในบรรดาพวกเขา(ชาวนรก) บรรดาผู้ที่ไฟนรกลุกลามถึงข้อเท้าของพวกเขา และบางคนของพวกเขาจะลุกลามถึงหัวเข่าของพวกเขา และบางคนจะลุกลามถึงเอวของพวกเขา และบางพวกไฟจะลุกลามถึงกระดูกต้นคอของพวกเขา (มุสลิม)

อัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดตรัสว่า
"และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮ์) และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร? คือไฟอันร้อนแรง" (101 : 8-11)

ชาวนรกมีความแตกต่างกัน และบาปของพวกเขาก็ไม่เท่ากัน เช่นเดียวกัน นรกไม่ได้มีระดับเดียว แต่มีความแตกต่างลดหลั่นกันลงไป การลงโทษมีหลายอย่าง และความร้อนก็แตกต่างกันด้วย อัลลอฮฺทรงตรัสว่า
"และสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดังชั้น เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และพระเจ้าของเจ้านั้นมิใช่เผลอไผลในสื่งที่พวกเขากระทำกัน" (6 : 132)

ขั้นลึกที่สุดของนรกมีไว้สำหรับพวกหน้าไหว้หลังหลอก(มุนาฟิก)
"แท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นอยู่ในชั้นต่ำสุดจากนรก และเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใด ๆ สำหรับพวกเขาเป็นอันขาด" (4 : 145)

เชื้อเพลิงของนรกคือมนุษย์และหิน
อัลลอฮฺผู้ทรงสูงเกียรติได้ทรงตักเตือนเรา และเราควรปกป้องตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรก ดังอายะฮฺที่ว่า
"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์ และก้อนหิน" (66 : 6)

คำว่ามนุษย์ในอายะฮฺนี้คือเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธ ผู้ที่กราบไหว้พระเจ้าจอมปลอมนอกจากอัลลอฮฺ พวกเขาจะถูกโยนให้เป็นเชื้อเพลิงในนรกพร้อมกับพระเจ้าจอมปลอมของพวกเขาด้วย อัลลอฮฺทรงตรัสว่า
"แท้จริงพวกเจ้า (มุชริกีน) และสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์นั้น ทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรก โดยพวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น" (21 : 98)


 
อัพเดตเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 02:19 น.
เปิดอ่านแล้ว 961 ครั้ง

 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
 


 

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com